Zasady użytkowania i ochrona danych

Copyright © 2018 http://www.defamed-but-true.de

Niniejsza strona przeznaczona jest do użytku prywatnego.

Jakiekolwiek inne zastosowanie tej strony lub publikowanie jej w zmienionej formie wymaga zgody autora.

Cytaty biblijne

O ile nie podano inaczej, wszystkie fragmenty z Biblii cytowane są według tłumaczenia Biblii Tysiąclecia, wydanie IV

WPL – oznacza polskojęzyczną wersję opracowania G. Kluge