VIII. Odn.: „Co można zrobić?”

„Nie sądźcie z zewnętrznych pozorów, lecz wydajcie wyrok sprawiedliwy.” (J 7,24)

Co prawda, ten rozdział w opracowaniu G. Kluge już nas nie dotyczy, ale ponieważ również w tym rozdziale pojawiają się raz po raz najróżniejsze oszczerstwa, zajęcie stanowiska wydaje się też tutaj rzeczą konieczną.

Czego oczekujemy, jako chrześcijańska wspólnota, od obiektywnych czytelników, to:

Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie! (1 Tes 5,21)

Na tej podstawie jesteśmy gotowi na każdą rzeczową i otwartą dyskusję. Nie mamy nic do ukrycia. Oczekujemy tylko otwartości i gotowości do sprawdzania.

Cóż mamy czynić ? – to pytanie zadali też ludzie w Jerozolimie podczas święta Pięćdziesiątnicy w roku 30 (Dz 2,37). My możemy tylko powtórzyć odpowiedź Piotra:

Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego ! (Dz 2,38)

My uczyniliśmy ten krok (przy czym główny nacisk należy położyć na nawrócenie, chrzest jest natomiast tylko jego zewnętrznym znakiem). Kto chce dostąpić zbawienia, musi uczynić ten sam krok, musi zwrócić całe swoje życie ku Jezusowi i naśladować Go. To jest naszym celem i nic innego.