VI. Odn.: „W jakich okolicach działa Grupa?”

„…i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi.” (Dz 1,8)

W cytowanym powyżej fragmencie, Jezus zakreślił swoim uczniom geograficzny obszar ich działalności: „aż po krańce ziemi”.

Oczywiście znamy chrześcijan tylko na niewielkim terenie tego ogromnego obszaru. A ponieważ w przeciwieństwie do stwierdzenia G. Kluge, iż jakoby „granice organizacji są granicami prawdy”, wierzymy, że nie jesteśmy jedynymi chrześcijanami, można liczyć się z dalekosiężną działalnością „Grupy”, tzn. wspólnoty.

Z powodu ciągle powracających kampanii podżegawczych nie możemy tu podać do publicznej wiadomości listy znanych nam wspólnot. Jeżeli ktoś chciałby nas poznać, będziemy cieszyć się z każdej otrzymanej wiadomości (przez e-mail). Każdy, kto szuka Boga, obojętnie, gdzie by nie mieszkał, powinien mieć możliwość nawiązania kontaktu z chrześcijanami.