X. Uwagi końcowe

„Wszystko badajcie, a co szlachetne – zachowujcie!” (1 Tes 5,21)

Jesteśmy otwarci na rozmowę o treści naszej nauki i naszego życia. Cieszymy się z każdego, kto chce sprawdzać naszą naukę na podstawie Pisma Świętego i zapraszamy każdego, by podzielił się z nami swoimi myślami. Każda poważna krytyka może nam tylko pomóc w dalszym poznawaniu Boga, który objawił swoją wieczną istotę przez to, że Jego Syn stał się człowiekiem, a którego naśladowanie jest naszym najwyższym celem.