IV. Odn.: „Jak Grupa werbuje nowych członków?”

„Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam” (J 20,21)

Na wstępie stanowczo oznajmiamy, że nie chodzi nam o werbowanie członków do jakiejś grupy. Nie posiadamy żadnego rejestru ochrzczonych, ani ewidencji członków, na podstawie której zarządzalibyśmy anonimowymi „owieczkami.” Nie mamy żadnej składki członkowskiej, deklaracji przynależności, lub czegokolwiek w tym rodzaju.

Wzywamy ludzi do naśladowania Jezusa, nie do przynależności do grupy. Bez właściwego duchowego podłoża nie może istnieć chrześcijańska wspólnota. Ten, kto idzie za Jezusem, kocha swoich braci bez podpisywania jakiegokolwiek dokumentu.