Category Archives: Magyar

Üdvözlünk!

Kedves Olvasó!

Ez a honlap válaszként született Gerald Kluge gyülekezetünk ellen szóló írására. Akármilyen módon is jutottál ide, örülünk, hogy időt szeretnél szánni arra, hogy alaposan utánajárj az igazságnak ahelyett, hogy hitelt adj bármilyen egyoldalú véleménynek. Mivel Kluge úr ellenünk szóló vádirata meglehetősen terjedelmes, a mi írásunk is az. Ennek ellenére szeretnénk bátorítani, hogy olvasd el a magyarázatainkat, és vizsgáld meg azokat az Újszövetség alapján. Természetesen szívesen megválaszoljuk minden nyitva maradt kérdésedet.

Nagyon örülnénk, ha nem csak a gondolatainkat szeretnéd megismerni, hanem minket magunkat, és az életünket is. Ezen az e-mail címen veheted fel velünk a kapcsolatot:

wahrhaftig@fastmail.fm

Felhasználási feltételek és adatvédelem

Szerzői joggal védve. © 2018 https://www.defamed-but-true.de

Minden jog fenntartva.

A weboldalon található tartalom kizárólag magánjellegű felhasználásához járulunk hozzá.

A tartalom nyilvános jellegű felhasználása

Írásaink szándékainkkal nem megegyező, helytelen célú felhasználásának elkerülése érdekében megkérünk, hogy amennyiben a weboldalon közölt tartalom bármely részét kiadványban, nyilvános adásban, illetve előadáson, esetleg másik weboldalon, blogon, fórumon vagy egyéb közösségi oldalakon használni kívánod, vedd fel velünk a kapcsolatot a wahrhaftig@fastmail.fm email címen engedélykérés végett.

Linkek

Weboldalunk harmadik fél által birtokolt és üzemeltetett internet oldalakra mutató hivatkozásokat is tartalmazhat, amelyek tartalmáért nem vállalunk felelősséget. Az ilyen hivatkozások megadása nem jelenti szükségszerűen azt, hogy elfogadjuk vagy egyetértünk a hivatkozott oldalak tartalmával.

Adatvédelem

A weboldalunk üzemeltetési irányelvei az európai általános adatvédelmi rendelet (European General Data Privacy Regulation – GDPR) előírásainak megfelelően lettek kialakítva.

Az oldal látogatásához nem szükséges bármilyen személyes adatot megadni. Nem rögzítjük a helyadataidat és nem követünk nyomon semmilyen más módon. A weboldalunkon nem alkalmazunk sütiket (angolul: cookies). Mivel azonban weboldalunkat a WordPress.com üzemelteti, üzemeltetőként a saját – a GDPR-nek megfelelő – irányelveik szerint telepíthetnek sütiket. A WordPress.com adatvédelmi és sütikre vonatkozó irányelveit elolvashatod a https://automattic.com/privacy/ és a https://automattic.com/cookies/ oldalakon.

A sütiket kikapcsolhatod böngésződ beállításaiban. Ezzel azonban weboldalunk egyéb funkcióit is működésképtelenné teheted.

Elektronikus leveleid kezelése

Teljes mértékben megértjük, hogy fontos számodra az adataid körültekintő kezelése. Erre való tekintettel is biztosítunk, hogy amennyiben írsz nekünk, e-mailed tartalmát, illetve az abban megosztott bármilyen személyes adatot (beleértve az e-mail címedet, telefonszámodat, lakcímedet stb.) bizalmasan kezeljük, és harmadik félnek nem szolgáltatjuk ki. Azt talán már szükségtelen is mondani, de azért leírjuk, hogy nem küldünk részedre kéretlen e-mailt (levélszemetet, angolul: spam), és nem kerülsz fel semmilyen levelezőlistára sem.

Tapasztalataink szerint az oldal látogatóival kialakult levelezés sok esetben hónapokig is eltarthat. Emiatt a részünkre küldött, magyar nyelvű leveleidet a folytatás elősegítése érdekében legfeljebb 1 évig megőrizzük elektronikus postafiókunkban. Az ennél régebbi e-mailek törlésre kerülnek, és más módon (pl. nyomtatott formában) sem tartjuk meg őket. A leveleid kezelésében alapvetően ezt az irányelvet követjük. Ha azonban írásban (e-mailben: wahrhaftig@fastmail.fm) kéred tőlünk, természetesen leveleidet azonnal töröljük.

Bibliai idézetek

Ha másként nem jelöljük, a weboldalunkon közölt bibliai részeket az 1975. évi Újfordítású Biblia javított kiadásából (Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 1990), valamint a Revideált új fordításból (RÚF 2014. Budapest, Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója, 2014) idézzük.

X. Záró megjegyzések

“…de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg…” (1 Thessz 5,21)

Szívesen bocsátkozunk a tanításunkkal és életmódunkkal kapcsolatos vitákba. Mindenkinek örülünk, aki tanításunkat a Szentírás alapján meg szeretné vizsgálni, és szívesen meghívjuk, hogy megossza velünk gondolatait. Minden komolyan gondolt kritikát segítségként fogadunk hogy Istenről való felismerésekben előrehaladjunk, aki az ő örökkévaló lényét Fiának emberré létele által kinyilatkoztatta, akinek követése életünk minden feletti célja.

 

VIII. B. A “Hogyan viselkedjünk?” című részhez

“Mert mi semmit nem tehetünk az igazság ellen, hanem csak az igazságért.” (2 kor 13,8)

Egyetértünk Klugéval, hogy először meg kell lennie az információnak, “ami az érintettnek megadja a lehetőséget, hogy saját felelőssége tudatában, szabad döntést hozzon”. Információnak, nem rágalomnak. Mennyire hiteles forrás olyan valaki, aki, mint Gerald Kluge, soha még csak nem is kereste a személyes beszélgetést azokkal, akikről ír, és információi csak személyes okokból elfogult informátoroktól származnak. Kluge akkor kereste először a kapcsolatot velünk, amikor 2000-ben megtudta, hogy elleniraton dolgozunk az ő írásával szemben, tehát hét évvel brosúrája első kiadásának megjelenése után. Szemünkre lehetne vetni, hogy csak hétéves késéssel reagálunk. Mivel azonban se a rádióval, se a sajtóval vagy más kiadóvállalattal nincs kapcsolatunk, csak az Internet által láttunk lehetőséget, hogy a nyilvánosság előtt megfelelő módon reagáljunk.

Kluge arra vonatkozó javaslataira, hogy hogyan jó “tagokkal” viselkedni, nem térünk ki részletesen. Csak az feltűnő, hogy a tanítással való foglalatosság, ami a keresztény élet alapja, egyáltalán nem található meg “metodikájában”. Csak a “csoporttól” való elhatárolódást ajánlja, legalábbis “egy időre”, és egyéb inkább pszichológiai módszert, mint pl. a “ritualizált beszélgetéseket”.

Természetesen melléfogások sem hiányozhatnak, amikor azt írja: “Mivel az ember normális polgárként szemben a Holic-tagokkal megvizsgálja magát…”, mintha mi nem vizsgálnánk magunkat. Milyen jó lenne, ha a “normális polgárok” tényleg vizsgálnák magukat és útjaikat Isten Igéjén keresztül! Tudjuk, hogy Isten előtt állunk, és minden cselekedetünkért felelősek vagyunk. Az V.B.2. fejezetben Kluge a következő kritikával él: “Így aztán az egyéni cselekvést állandóan vizsgálják, hogy az megengedett-e vagy bűn…” Kluge ellentmondásainak tisztázásához le kell szögeznünk: mi nem úgy vizsgáljuk magunkat, mint ahogyan ő azt az V. fejezetben szemünkre veti. A hitkérdésekben való szilárdság nem azt jelenti, hogy az ember nem vizsgálja magát.

VIII. A. A “Hogyan előzi meg a csoport a várható kritikát ?” című részhez

“a Krisztus evangéliumához méltóan viselkedjetek” (Fil 1,27)      

Azáltal előzzük meg a kritikát, hogy olyan életet élünk, amely méltó Krisztushoz.

A “szekta” fogalom jelentéséről nagyon ritkán esik szó a közösségben. Van más feladatunk. Biztosan szomorú, ha valakit olyan elnevezéssel illetnek, amelynek a közvélemény előtt igen negatív jelentése van. De a Lk 6,22 szerint ez is ok az örömre:

“Boldogok vagytok, amikor gyűlölnek titeket az emberek, és amikor kiközösítenek, gyaláznak benneteket, és kitörlik neveteket, mint gonosz nevet az Emberfiáért.”

Ezért aztán nincs ok “kimondottan haragos vagy ingerült reakcióra”. Ha valamelyik testvér mások szidalmaira mégis így reagált, akkor az biztos nem Isten akarata és nem a gyülekezet gondolkodása szerint történt.

Noha tudunk a Sátán szellemi valóságáról, aki valamilyen módon minden istenellenes tevékenység hátterében ott áll, mégsem “fárasztjuk” őt. Istentelen emberek is saját maguk felelősek tetteikért, és nem az ördög marionettfigurái.

Ha Kluge azt állítja: “A csoport inkább elfogadná azt, hogy a felmerülő pszichikai problémák öngyilkosságba kergessék az embert”, ezzel azt a vádat fogalmazza meg, hogy előnyben részesítjük az öngyilkosságot az elbukással szemben. Ezzel megint sikerült volna kritikusunknak a pszichoszekta sémáját ránk húzni. Ez a vád nemcsak hogy nem igaz, hanem önmagában ellentmondásos és mellőz minden logikát, hiszen az öngyilkosság olyan bűn, amely feltételezi az elbukást. Elhatárolódunk attól a szabadegyházi körökben gyakran hangoztatott tanítástól is, miszerint az 1Jn 5,16-ban említett “halálos bűn” azt jelentené, hogy Isten egy súlyosan vétkező keresztényt enged meghalni, hogy ilyen módon őrizze meg őt az elbukástól. Ezért a “Jobb, ha meghal, mintha elbukna” mondat is ellentmond a keresztény közösség alapelveinek. A mi célunk mindig is az, hogy mindent megtegyünk azért, hogy egy ember elnyerje az életet és megmaradjon abban, mind szellemi mind testi értelemben.

A szellemi halál következményeit tekintve biztosan összehasonlíthatatlanul rosszabb, mint a testi halál. A testi halált senki sem tudja elkerülni. Keresztényként azonban reménykedünk az örök életben, ami már most elkezdődött. Ha azonban valaki szellemileg meghal, vagyis az Istennel való kapcsolatát szándékosan lerontja, nincs számára remény. Ez azonban nem a mi tanításunk, hanem Jézus és az apostolok világos tanítása (l. fent – V.A.6., VII.j.).

VIII. A “Mit lehet tenni” című részhez

”Ne ítéljetek a látszat szerint, hanem hozzatok igazságos ítéletet! ” (Jn 7,24)

Igaz, ebben a fejezetben Kluge írása már nem minket szólít meg, mégis ebben a fejezetben is a legkülönbözőbb féle rágalmak hangzanak el, így hát szükséges ezzel kapcsolatban is állást foglalnunk.

Amit keresztény gyülekezetként minden objektív olvasótól elvárunk az ez:

”Mindent vizsgáljatok meg, ami jó azt tartsátok meg!” (1Thessz5,21)

Ezen az alapon nyitottak vagyunk minden tárgyi és nyílt vitára. Nincs semmi rejtegetnivalónk. Csak nyitottságot várunk és készséget a vizsgálódásra.

”Mit tegyünk?” – Ezt a kérdést tették fel az emberek Jeruzsálemben is 30 pünkösdjén (Apcsel 2,37). Mi csak Péter akkori válaszát tudjuk megismételni:

“Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.” (Apcsel 2,38)

Mi megtettük ezt a lépést (megjegyzendő, hogy a hangsúly a megtérésen van, a keresztség csak külső jele a megtérésnek.) Aki az üdvösséget el akarja nyerni, annak ugyanezt a lépést kell megtennie, és egész életével Jézushoz kell fordulnia és őt követnie. Ez a célunk, és ezen kívül nincs más.